Beoordelingen:

 
 

2282 beoordelingen

“ De goedkoopste en super snel”.
Bekijk alle beoordelingen »

Harold: "Wij broeden een paar maanden per jaar, deze warmteplaat hadden we in 3 maanden terug verdiend doordat hij zoveel energie zuiniger is!"
Adviesprijs: 35,50
Onze prijs: 31,95
(incl btw) U bespaart: €3,55 (10%)
KUIWAR
Op Voorraad
+
Onze kwantumkortingen:
Aantal 5+
Prijs 25,95

Een warmteplaat is een kunstmoeder voor kuikens met veel voordelenwarmteplaat met kuikens

  • Geen stress - doordat de kuikens een goed dag en nacht ritme kunnen ontwikkelen. De plaat geeft alleen warmte en geen licht.
  • Geen hoge energie rekening - zo verbruikt de warmteplaat 25x25cm bijvoorbeeld maar 15watt per uur. Als de warmteplaat een week lang aan laat staan, kost dat ongeveer 65 cent.
  • Geen brandplekken, de warmteplaat wordt hand warm, dat is wel zo veilig!
  • Voor de kuikens voelt het heel natuurlijk doordat ze er net als bij de moeder lekker warm onder kruipen, met hun ruggetjes tegen de plaat aan.
  • Kuikens hebben minder last van ziektes doordat ze sneller in de veren zitten.

Het nieuwste model warmteplaat

Deze nieuwe uitvoering van de warmteplaat heeft als grote voordeel dat de verzinkte poten zijn vervangen door kunststof poten. Deze kunststof poten kunnen veel eenvoudiger versteld worden en ze staan stukken steviger op de poten. De bovenzijde en zijkanten zijn gemaakt van ABS-kunststof, de onderkant is gemaakt van hittebestendig board.

In de warmteplaat, net boven het hittebestendige board, zit een siliconen verwarmingskabel met aluminiumfolie van zware kwaliteit aluminiumfolie (voor de geleiding) en boven de aluminiumfolie zit isolatie, polyurethaanschuim om precies te zijn, dit schuim zorgt voor een optimale isolatie en voor een grote stevigheid van de warmteplaat.

Door de goede isolatie is het vermogen lager dan normaal en daardoor is deze warmteplaat nog zuiniger in gebruik. Alle warmte gaat naar beneden en gaat er geen energie verloren.


Hoe werkt de warmteplaat?

Je kunt een warmte plaat direct vanaf de geboorte van de kuikens gebruiken. Als ze uit het ei zijn gekomen is het goed om ze even in de broedmachine op te laten drogen en daarna onder de warmte plaat te zetten. Deze kun je instellen op de juiste hoogte met de pootjes, het is ideaal als de kuikens met hun rugje de warmteplaat net kunnen aanraken.

Je kunt de warmteplaat in een kuiken opfokbak of krat zetten, het is het beste als deze minstens 2x zo groot is als de warmteplaat zodat de kuikens ook uit de warmte kunnen. Het water en het voer plaats je ook in de opfok bak, naast de warmteplaat (niet er onder).

Je kunt de plaat eenvoudig in gebruik nemen door de aansluitsnoer (2mtr. lang en 2-aderig) in het stopcontact te steken, het is aan te raden om dit ongeveer een uur voor je de kuikens er onder zet te doen. Op die manier is de bodem van de bak, de lucht en de plaat al lekker warm als ze eronder komen.


Afstellen van de warmteplaat

De warmteplaat wordt geleverd inclusief 4 stelpootjes om het hoogteniveau van de plaat te regelen. De hoogteregeling is afhankelijk van de leeftijd van de kuikens en het soort. Monteer de pootjes en stel ze af op een hoogte van ongeveer 5-6 cm vanaf de bodem. De kuikens moeten in het begin met de rug tegen de plaat aan kunnen komen als ze rechtop staan. Als de kuikens tevreden zijn piepen ze niet. Als de kuikens ouder worden zorgt u dat de warmteplaat hoger wordt afgesteld. Voer en water zet u naast de warmteplaat.


Waarom een warmteplaat?

Minder last van ziektes

Een warmteplaat kun je zien als een soort kunstmoeder, de kuikens kunnen er net als bij een kloek onder zitten, met hun rugjes tegen de warme plaat. De warmteplaat heeft als grote voordeel ten opzichte van de warmte lamp, dat de kuikens sneller afharden omdat ze sneller in de veren zitten. Hierdoor krijgen ze minder last van ziektes!


De eerste ronde al terugverdiend

Geen hoge energie rekening, zo verbruikt de warmteplaat 25x25 cm bijvoorbeeld maar 15watt per uur. Als de warmte plaat een week lang aan laat staan, kost dat ongeveer 65 cent. Een warmte lamp verbruikt 150watt per uur. Dit houdt in dat een warmteplaat bij een gebruik van een 5 weken al is terugverdiend, terwijl we dan geen rekening is houden met de kosten van vervangende warmtelampen.

Welke warmteplaat past bij je?


De warmteplaat is leverbaar in verschillende maten, je kunt boven aan deze pagina aangeven welke warmte plaat het best bij je past. Dit is afhankelijk van het aantal kuikens dat je er onder wilt houden.

Aanvullende producten

Regelaar bij de warmteplaat

regelaar warmteplaat

Als je de temperatuur steeds een stukje terug zet kunnen de kuikens langzaam "afharden" hierdoor zitten ze nog sneller in de veren waardoor ze minder kans op ziektes hebben. Daarnaast bespaar je met de regelaar op je stroom kosten, hij werkt als een dimmer. Op stand 7 verbruikt hij 15 watt per uur (bij een 25x25cm plaat) en als je hem elke week een stapje terug zet verbruikt hij steeds minder stroom.

Afdekkap bij de warmteplaat

Als kuikens groter worden lopen ze wel eens over de warmteplaat heen en bevuilen ze de warmteplaat met mest en stof. Dit is niet hygiënisch en geeft een blijvende nare lucht af op de warmteplaat waardoor het niet prettig is om de plaat in huis te gebruiken. Dat is natuurlijk zonde, daarom heeft Olba, de fabrikant van deze platen, een nieuw product ontwikkeld:

De kap voor warmteplaten:

Met deze kap zijn vieze, geurende warmteplaten verleden tijd, de kuikens kunnen niet op het gladde oppervlak klimmen omdat ze eraf glijden en de plaat schoon blijft en er hangen geen nare luchtjes omheen. Het eventuele stof op de kap mag er met zeepsop af gewassen worden.

De voordelen van de kap voor warmteplaten:

  • Geen uitwerpselen meer op de warmteplaat
  • Geen nare luchtjes op de warmteplaat
  • Ideaal voor schone omgeving
  • Houd de warmteplaat schoon en fris

De beschermkappen zijn alleen geschikt voor de nieuwe modellen warmteplaten (vanaf 2013).

De beschermkap wordt los geleverd (zonder warmteplaat) en is in verschillende maten te verkrijgen.

Boven in deze product pagina, naast de foto's kun je de warmteplaat in alle maten bestellenKuikens worden minder snel ziek met de kuikendrinkfles.

Het water in de drinkfles kan niet bevuild worden door de kuikens, waardoor je veel minder kans hebt ziektes.

Revieuws van klanten:

Siemen van Dijk - leghennen

"Ik had eerst een biggenlamp waar ik mijn kuikens de eerste weken onder had. Toen die stuk ging belde ik kleinveeservice voor een nieuwe. Ze adviseerde me deze plaat. Dat was een goeie keuze, de kuikens vinden het heerlijk en het scheelt echt veel in het stroom gebruik.

Mooi om te zien dat ze overdag steeds minder onder de plaat gaan liggen naarmate ze groter worden, maar s nachts nog lekker onder de plaat tegen elkaar aan kruipen. Ben er heel blij mee, maar had net wel beter gevonden als ze me over de kap hadden verteld. Ik heb hem er nu niet bij en dat had ik wel gedaan als ik wist dat die bestonden."


Garantie

Kleinveeservice garantie

Is deze wartmeplaat toch niet helemaal wat je ervan had verwacht? Geen probleem! Wij hanteren een 14 dagen niet goed, geld terug garantie. Zonder vragen, zonder gezeur! Je krijgt het volledige order bedrag van ons terug. Alleen de kosten voor het retour zenden van zijn voor je eigen rekening.Wil je advies bij het kiezen van opfokmaterialen voor je kuikens? Bel of mail ons dan gerust. We helpen je graag! 0497-844325 / info@kleinveeservice.nl


Ik had eerst een biggenlamp waar ik mijn kuikens de eerste weken onder had. Toen die stuk ging belde ik kleinveeservice voor een nieuwe. Ze adviseerde me deze plaat. Dat was een goeie keuze, de kuikens vinden het heerlijk en het scheelt echt veel in het stroom gebruik.

Mooi om te zien dat ze overdag steeds minder onder de plaat gaan liggen naarmate ze groter worden, maar s nachts nog lekker onder de plaat tegen elkaar aan kruipen. Ben er heel blij mee, maar had net wel beter gevonden als ze me over de kap hadden verteld. Ik heb hem er nu niet bij en dat had ik wel gedaan als ik wist dat die bestonden.
Schrijf een beoordeling

Heating plate for chickens

A heat plate is an art mother for chicks with many advantages

• No stress - because the chicks can develop a good day and night rhythm. The board will only heat and provides no light.

• No high energy costs - EG the heat plate 25x25cm consume only 15Watt per hour. If the heat plate would be on for a week, the costs would be about 65 cents.

• No burns, the heat plate is lukewarm, that's so safe!

• For the chicks feels very natural because they like the mother warm crawl under, and their fillets on the plate.

• Chicks suffer less from diseases because they are faster in the spring.


The latest model heat plate

This new version of the heat plate has the advantage that the galvanized legs are replaced with plastic feet. These plastic legs can be adjusted much easier and they are much stronger than the previus legs. The top and sides are made of ABS plastic, the bottom is made of heat-resistant board.

In the heat plate, just above the heat-resistant board, is a silicone heating cable with aluminum foil of heavy grade aluminum foil (for conduction) and above the aluminum foil is insulation, polyurethane foam, to be precise, this foam ensures optimum insulation and for a great firmness of the heat plate.

The good insulation is the capacity lower than normal, and therefore this heat plate is more economical to use. All the heat goes down and there is no loss of energy.


How do you use the heating plate for chicks?

You can use a heat plate right from the birth of the chicks. If they are hatched, it is good to have them in the brooder for 24 hrs to dry and then, when they are dry you can put the chicks under the heating plate. These can be set to the correct height with the feet, it is ideal if the chicks can just to touch the heat plate with baby's back.

You can put the heatingplate into a box or a crate, it is best if at least this box is 2x as large as the heat plate so that the chicks can also com out of the heating plate. The water and the feeding station should also be in the crate but not under the heatingplat.

You can simply start to use the plate by the connecting cable (2m. Long and 2-wire) to stabbing in the socket, it is advisable to make this about an hour before your chicks go underneath get the plate warm. In this way, the bottom of the bin, the air and the plate already warm as they come underneath.

Adjusting the heating plate for chicks

The heat plate comes with four adjustable feet, which should be adjusted the height level of the chicks. (the hight of the plate grows with the chicks)

Why a heating plate?

Less affected by diseases

A heat plate can be seen as a kind of chicken mother, chicks will be sitting under, just like whit a hen. It is best if they can just toughts against the hot plate. The heat plate has as a great advantage with respect to the heat lamp, the chicks harden faster because they are faster in the springs. This gives them less affected by diseases!


The first round already recouped

No high energy costs, so use the heat plate 25x25 cm for example, only 15Watt per hour. If the heat plate woud be on for a week, it costs about 65 cents. A heat lamp consumes 150Watt per hour. This implies that a heat plate has already been recovered at a use of a 5 weeks, while we then do not take into account the cost of replacement heat lamps.

Which heat plate suits you?

The heat plate is available in different sizes, you can specify at the top of this page which heat plate suits you. This depends on the number of chicks that you wish to keep under.

Additional products

Cover with the heat plate

If chicks are bigger, they run sometimes on the heat plate back and they pollute the heat plate with manure and dust. This is not hygienic and gives off a persistent unpleasant air to the heat plate making it uncomfortable to use the plate in house. That of course is sin, therefore Olba, the manufacturer of these plates, developed a new product:

The hood for warmth records:

With this cap are dirty, smelling