​De hersenontwikkeling van een kippenembryo

11/04/2018
door Test Acceptatie

Een tijdje geleden werden we benaderd door Elmas en Dominique van de Avans Hogeschool. Ze wilden een onderzoek doen naar de hersenontwikkeling van een kippenembryo. Het leek ons ontzettend interessant en natuurlijk wilde we aan dit onderzoek bijdragen. In het onderzoek hieronder kun je de bevindingen van Elmas en Dominique lezen.

De hersenontwikkeling van een kippenembryo


Elmas Solak en Dominique Viveen, Avans Hogeschool, maart'18

Abstract

Gedurende het onderzoek zijn er 24 verse broedeieren gebruikt. De embryo's zijn op microscopisch niveau vergeleken op de dagen 5, 7 en 9, hierbij werd de nadruk gelegd op de hersenontwikkeling.

Met behulp van de Toluidine blauw kleuring zijn o.a. de gliacellen aangetoond. Astrocyten zijn gliacellen die een rol spelen bij de ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel. Ze vormen de uitlopers waarlangs de neuronen kunnen groeien. Er werd verwacht dat gedurende de hersenontwikkeling het aantal gliacellen zal toenemen [5]. Uit de microscopische resultaten blijkt dat de gliacellen moeilijk te tellen zijn. In vervolg onderzoek zou een immunohistochemische detectie uitgevoerd kunnen worden met het antilichaam 'Glial Fibrillary Acidic Protein Ab-6 (GFAP)' om de astrogliacellen te detecteren [6][7].

Introductie

Het onderzoek dat uitgevoerd is, gaat over de hersenontwikkeling van een kippenembryo. Het overkoepelende thema van dit project is histologie. Voordat het onderzoek opgestart kon worden, moest er rekening worden gehouden met de wetgeving. Artikel 25b van de Embryowet laat weten dat het verboden is om een tot stand gebrachte chimère langer dan 14 dagen te laten ontwikkelen, dit geldt voor zowel humane als dierlijke embryonale cellen [1].

De hersenontwikkeling van een humaan embryo komt overeen met de hersenontwikkeling van een kippenembryo. Als eerst vind de ontwikkeling van de primaire fase van de hersenen plaats. De grote hersenen (cerebrum) en de kleine hersenen (cerebellum) zijn één geheel. Hierna worden de grote hersenen en de kleine hersenen gescheiden van elkaar, dit is de secundaire fase. Tijdens de primaire fase ontwikkelen de basisonderdelen van de hersenen. Uit de prosencephalon worden de grote hersenen gevormd, de mesencephalon vormen de middenhersenen, het rhombencephalon vormen de rest van de hersenstam en de kleine hersenen. Tot slot vormt het uiteinde van de neurale buis het ruggenmerg [4], zie afbeelding 1.

Tijdens de secundaire fase vormt vanuit de proscencephalon het telencephalon en de diencephalon. Het telencephalon vormt de hersenbol en groeit sneller in verhouding met de kleine hersenen. Het diencephalon bestaat o.a. uit thalamus en hypothalamus. Het mesencefalon wordt niet verder onderverdeeld. Tot slot zal het rhombencephalon zich onderverdelen in het metencephalon en het myelencephalon. Het metencephalon zal de pons en de kleine hersenen vormen en het myelencephalon zal de medulla vormen [4], zie afbeelding 2. De pons is een verbinding tussen de grote hersenen en de kleine hersenen en maakt deel uit van het centraal zenuwstelsel. Het ligt tussen het ruggenmerg en de tussenhersenen en is onderdeel van de hersenstam.


Afbeelding 1. Primaire fase van hersenontwikkeling, humaan

Afbeelding 2: Secundaire fase van hersenontwikkeling, humaan(4)

Gedurende het onderzoek werden 24 verse broedeieren gebroed. De embryo's van de dagen 5, 7 en 9 werden bewaard in xyleen totdat ze ingebed konden worden. Na het inbedden van het weefsel, zijn er coupes gesneden m.b.v. een microtoom en preparaten gemaakt. De Toluidine blauw kleuring werd gebruikt om de histologische structuren van de hersenholtes te beoordelen onder een microscoop. De Toluidine blauw kleuring is een basische thiazine etachroatische kleurstof die de zure weefselcomponent.

en van een cel kleurt. Het kleurt nucleïnezuren blauw en polysachariden paars [2].

Materialen en Methoden

Gebruik van broedmachine

De broedmachine (Budget incubator, Kleinveeservice) werd op een stabiele ondergrond geplaatst en een dag van tevoren aangezet op 37,5oC. De luchtvochtigheid was ingesteld op 60% (dit kan variëren tussen 40-60%). Hierna werden de eieren in de broedmachine geplaatst met het stompe uiteinde naar boven gericht. Het rotatiesysteem wiegde de eieren om de twee uur. Op de dagen 5, 7 en 9 werden een aantal eieren uit de broedmachine gehaald. Vervolgens zijn de embryo's uit de eieren gehaald en bewaard in buizen die xyleen bevatten.

Inbedding van weefsel

Eerst werden de weefsels gefixeerd volgens het formaline fixatieprotocol in de weefselverwerker (Leica ASP300 S). Hierna is het weefsel bedekt met paraffine (Klinipath) met behulp van een inbeddingsapparaat (Leica). Vervolgens werden de coupes met een dikte van 7 μm gesneden met behulp van een microtoom (Leica). Alle coupes werden gesneden als mediaan secties, zie afbeelding 3.

Afbeelding 3: Schematische doorsnede van kippenembryo[3]

Deparaffineren van preparaten

De preparaten zijn gedeparaffiniseerd door ze tweemaal in formaline te plaatsen en ze vervolgens tweemaal in 100% alcohol te plaatsen, beide gedurende 2 minuten. Daarna zijn de preparaten opnieuw gehydrateerd door ze gedurende één minuut in 90% ethanol te plaatsen en ze vervolgens gedurende twee minuten in 70% ethanol te brengen. Tot slot zijn de preparaten in gedemineraliseerd water gebracht.

Toluidine blauw kleuring

Eerst werd de 0,1% Toluidine blauw oplossing bereid door 0,1 gram Toluidine blauw poeder (Sigma Aldrich) op te lossen in 100 ml gedemineraliseerd water. De preparaten zijn gekleurd met de oplossing gedurende 30 seconden. Hierna zijn de preparaten gewassen met gedemineraliseerd water. De preparaten zijn vervolgens gedehydrateerd, gedroogd en voorzien van een dekglaasje. Tot slot zijn de preparaten onder een microscoop beoordeeld (Primostar, Zeiss) [2] .

Resultaten

Er waren maar 8 van de 24 eieren bevrucht. Op dag 5 zijn er 2 embryo's verkregen, op dag 7 en 9 zijn er 3 embryo's verkregen. In afbeelding 4 is de Toluidine Blauw kleuring van het kippenembryo van dag 5 weergegeven. Er is te zien dat de grote hersenen (B) en de kleine hersenen (C) van elkaar gescheiden zijn. In afbeelding 5 zijn de gliacellen weergegeven (D).

 Afbeelding 4: Kippenembryo dag 5, Toluidine Blauw kleuring (40x vergroting), A: Oog, B: Grote hersenen, C: Kleine hersenen, D: gliacellen
Afbeelding 4: Kippenembryo dag 5, Toluidine Blauw kleuring (40x vergroting), A: Oog, B: Grote hersenen, C: Kleine hersenen, D: gliacellen
Afbeelding 5: Kippenembryo dag 5, Toluidine Blauw kleuring (100x vergroting) D: gliacellen

Discussie

De hersenholtes zijn meer van elkaar gescheiden in verloop van de dagen, maar het verschil was niet relevant genoeg om de ontwikkeling mooi weer te geven. Sommige preparaten zijn niet gebruikt in het onderzoek omdat het weefsel erg beschadigd was door het snijden m.b.v. een microtoom.

Ook zijn enkele coupes dieper gesneden in vergelijking met de andere coupes, dit zorgt voor zichtbaar verschil in grootte van de hersenholtes. De coupes van dag 5 gaven de hersenholtes het mooiste weer vergeleken met dag 7 en 9. Daarom is er gekozen om de coupes van dag 5 weer te geven. In vervolg onderzoek zou een immunohistochemische detectie uitgevoerd kunnen worden met het antilichaam 'Glial Fibrillary Acidic Protein Ab-6 (GFAP)' om de astrogliacellen te detecteren [6][7].

Dankwoord

Voor u ligt het artikel 'De hersenontwikkeling van een kippenembryo'. Geschreven door Elmas Solak en Dominique Viveen, studenten Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek aan Avans Hogeschool te Breda. In het bijzonder willen we 'Kleinveeservice' bedanken voor het lenen van de broedmachine, de 'Young Poultry People' voor de broedeieren en Ans Arets voor haar kennis en hulp.

Breda, maart'18

Literatuurlijst

[1] Rijksoverheid, 14-09-17, Artikel 25b Embryo Wet.

[2] E. Smit, 2006. 'Combining the gold chloride and toluidine blue stains to investigate chick embryo neural tissue'. Journal of Microscopy p.26-32

[3] Onbekend, Schematic cross-section of chicken embryo, 18-12-2017

[4] Neuroscientifically Challenged. 2-Minute Neuroscience: Early Neural Development https://www.neuroscientificallychallenged.com/blog/2-minute-neuroscience-early-neural-development, November 07, 2014

gliacellen

[5] Verkhratsky, A.; Butt, A.M. "Numbers: how many glial cells are in the brain?". Glial Physiology and Pathophysiology. John Wiley and Sons. p. 93–96 (2013).

[6] Debus E, et. al. Differentiation, 1983, 25(2):193-203.

[7] Yachnis AT; et al. Journal of Comparative Neurology, 1993, 334(3):356-69. Trivino A; et al. Vision Res, 1992, 32(9):1601-7

Eenden eieren uitbroeden in een Budget broedmachine

13/04/2017
door Test Acceptatie

Eendeneieren uitbroeden in de Budget broedmachine

Eendeneieren uitbroeden in het kort

Voor het uitbroeden van de eieren moet de broedmachine kan de temperatuur op ca. 37,5 graad worden ingesteld en de luchtvochtigheid verhoog je tot ongeveer 40-50%. Vanaf de 22ste dag moet de vochtigheid verhoogd worden tot rond de 60-70%.
Na 28 dagen kondigen de eerste kuikens zich aan en dan duurt het nog zo'n twaalf uur voordat ze uit het ei kruipen. Laat de kuikens in de broedmachine totdat ze uitgerust en droog zijn en actief worden. Daarna mogen de kuikens in de opfokbak onder een warmteplaat of lamp. Daar blijven ze

Stappen plan voor het uitbroeden van eenden eieren.

Stap 1. Zet de broedmachine aan zonder de eieren en laat hem 4 uur draaien, het is bij deze machines belangrijk dat ze in een ruimte staan waar de temperatuur constant is, tussen 18 en 22 graden.

Stap 2. Kijk hoe de temperatuur in de broedmachine zijn. Dit kun je aflezen in het display. De temperatuur zou rond de 37,5 graden mogen zijn. Als de broedmachine te warm of te koud staat ingesteld kun je dit aanpassen. Je kunt je de temperatuur zo bijstellen: druk op Set, daarna op de + of – tot je bij de gewenste temperatuur bent en dan weer op Set. Je hoort dan een harde piep.

Stap 3. Kijk hoe de luchtvochtigheid in de broedmachine is. De luchtvochtigheid is voor eendeneieren perfect als het rond de 40% -50% zit. Dit kun je op het digitale scherm aflezen. Als de luchtvochtigheid te laag is kun je in de bodem van de broedmachine water doen. In het begin gebruik je meestal alleen de kleine vakjes en de laatste dagen ook de grote.

Stap 4. Laat de broedmachine weer een paar uur draaien zonder eieren

Stap 5. Kijk of de gewenste luchtvochtigheid en temperatuur zijn bereikt. Is de temperatuur of de luchtvochtigheid nog niet stabiel of naar wens? herhaal dan stap 2 t/m4. Alles goed en stabiel is, mogen de eieren in de broedmachine gelegd worden. Je legt ze in het keerrooster met de punt naar beneden.

Als je de eieren in de broedmachine legt zal de temperatuur zakken, dit komt doordat de koude massa van de eieren langzaam verwarmt moet worden. Belangrijk: stel de temperatuur nu niet bij, de thermostaat zorgt ervoor dat de gewenste temperatuur vanzelf wordt bereikt. Het is de bedoeling dat de broedmachine t/m de 22ste dag op deze temperatuur en luchtvochtigheid blijft. Je zult hiervoor het water in de broedmachine dagelijks, of om de dag bij moeten vullen.


Stap 6. Eieren schouwen. De broedtijd voor eendeneieren is ongeveer 28 tot 30 dagen. Om een goede indruk te krijgen of een ei daadwerkelijk bevrucht is en dus levensvatbaar, is het mogelijk om het ei eerder al te schouwen. Eieren schouwen kun je doen door bijvoorbeeld het ei op een schouwlamp te plaatsen. Je moet hierbij zoeken naar adertjes die je door het ei kunt zien lopen. Hieruit kun je afleiden of er een eendje aan het groeien is. Het hangt van het ei af hoe vroeg je kunt schouwen. Afhankelijk van de dikte en kleur van de schaal kan dit reeds bij 6 dagen, of juist pas bij 10 dagen. Als het ei licht van kleur is, kun je al vroeg zien of er aderen door het ei lopen. Als het ei donkerder is, kun je beter wachten tot het ei wat langer bebroed is. De ontwikkeling is dan namelijk wat verder; dit maakt het gemakkelijker te zien of er een embryo in zit.

eieren schouwen


Stap 7. Op de 22ste dag mag de luchtvochtigheid verhoogd worden tot 60-70%, vul eerst een groot vak met water, daarna nog 1 etc. tot dat je bij de gewenste luchtvochtigheid bent. De eieren mogen nu ook uit het keersysteem gehaald worden en op het uitkomst rooster worden gelegd. Rond de 28-30ste dag zullen de eieren aangepikt worden en komen de kuikens uit het ei.

Als de baby eendjes, eendenkuikens of pulletjes zijn uitgekomen, blijven ze vaak nog een dag in de broedmachine om geheel op temperatuur te komen en goed op te drogen. Daarna kunnen ze worden overgeplaatst naar een kunstmoeder, veelal in de vorm van een warmtelamp of warmteplaat.

Extra tip:

Broedeieren

Het hangt af van bepaalde factoren of een eendenei een goed broedei is. Ook hierbij is het belangrijk goed op de hoogte te zijn, zodat je alle facetten op elkaar kunt afstemmen om je kansen te vergroten. Goede broedeieren moeten een goede vorm hebben, eigenlijk zoals normale (kippen)eieren dat hebben. Ze moeten een goede omvang hebben, niet misvormd of beschadigd zijn en besmeurde eieren vallen als goede broedeieren ook buiten de boot. Eieren met ontlasting en modder erop, hebben een kleinere uitkomstkans om dat de smurrie de gaswisseling tussen het ei en de buitenlucht belemmert. Je mag ze namelijk niet schoonmaken, want dan verwijder je een natuurlijk beschermend laagje en raken de poriën waardoor het eendenkuiken kan ademen verstopt. Het embryo zal dan sneller kunnen sterven. Eendeneieren kunnen vooraf aan het uitbroeden worden bewaard bij een constante temperatuur van ongeveer 10 tot 14 graden en bij een lage luchtvochtigheid van 45%.

Hoe beginnende broeders de fout in gaan, en hoe jij dit kunt voorkomen

09/06/2016
door Test Acceptatie

Waarom topfokkers extreem hoge uitkomstpercentages behalen

Elke fokker heeft zo zijn eigen geheime manier om goede resultaten te behalen. Sommige zijn geniaal bedacht, andere zijn op zijn zachtst gezegd discutabel. Om te achterhalen waarom sommige fokkers 99 gezonde kuikens krijgen uit 100 eieren, terwijl andere maar een uitkomstpercentage van 40% behalen, zijn we met verschillende topfokkers gaan praten.

We hebben achterhaald welke geheime trucjes zij toepassen. De 10 beste tips zijn inmiddels uitgewerkt en deze leveren we gratis mee met al onze broedmachines.

Om je op weg te helpen vind je hieronder alvast 3 tips waarmee je je uitkomstpercentage eenvoudig kunt verbeteren, zonder dat het je veel tijd kost. Ze werken zelfs als je helemaal geen ervaring hebt met broeden!

Drie TIPS van topfokkers

1. Controleer de eieren voor het broeden op scheurtjes en beschadigingen. Een beschadigd ei kan niet uitkomen. Door je eieren voor het broeden op een schouwlamp te zetten kun je zien of er scheurtjes inzitten, zelfs als je deze beschadigingen met het blote oog niet kunt zien.2. Heb je eieren moeten vervoeren? (met de post, met de auto, het vliegtuig of op de fiets) Gun de eieren dan minimaal 24 uur rust voor dat je ze in de broedmachine legt. Bewaar de broedeieren in een donkere koele ruimte en draai de eieren minimaal 2x per dag, zo kan de eidooier niet tegen de zijkant aan plakken. Je kunt broedeieren op deze manier maximaal 14 dagen bewaren.


3. Zorg dat je broedmachine goed staat afgesteld voor je de eieren erin legt en stel hem daarna niet meer bij. Als je begint met broeden is het belangrijk om eerst de broedmachine aan te zetten zonder eieren. Zet de broedmachine aan, zonder aan de thermostaat te draaien en bekijk na 2 uur of de broedmachine de gewenste temperatuur (voor kippeneieren is dit 99,7 graden Fahrenheit) bereikt heeft.

Als de temperatuur te hoog of te laag is kun je hem nu bijstellen. Pas als de broedmachine gedurende minimaal 1 uur stabiel op de gewenste temperatuur heeft gedraaid leg je de eieren in de broedmachine.

Doordat de eieren koud zijn zal de temperatuur in de broedmachine gaan schommelen, eerst zakt de temperatuur en daarna wordt het misschien wel even te warm. Dit is normaal, de thermostaat zorgt ervoor dat de temperatuur in de broedmachine weer stabiel wordt, op de temperatuur die je ingesteld hebt. Het is heel belangrijk om niet aan de thermostaat te draaien om dit te corrigeren.

Veel beginnende broeders willen de thermostaat bijstellen na het inleggen van de eieren, omdat ze schrikken van de schommeling. Daardoor gaat de temperatuur nog meer schommelen en misschien zelfs pieken, waardoor het ei zich niet meer kan ontwikkelen en afsterft.

Als je de thermostaat voor het broeden goed hebt ingesteld, regelt de thermostaat de temperatuur zelf en hoef je hem tijdens het broeden niet meer bij te stellen.


Veel plezier met het uitbroeden van je eieren,
Mocht je tijdens het broeden vragen hebben, bel of mail ons dan gerust, we helpen je graag.
Met vriendelijke groet,
Perrie en Els
Kleinveeservice.nl
0497-844325

info@kleinveeservice.nl

Waarom kinderen gelukkig worden van kuikens

10/03/2016
door Test AcceptatieSteeds meer kinderen brengen een groot deel van de dag achter een beeldscherm door. Waar we vroeger hutten bouwden in het bos spelen kinderen nu vaak op de Iaptop en hebben ze een Kidipad of Furby als huisdier. Hardstikke handig voor ons als ouders maar...

Als dit de basis is is het misschien ook niet zo gek als dat steeds meer mensen op steeds jongere leeftijd last krijgen van een burn out of depressie. Onderzoek wijst uit dat kinderen en volwassenen die veel met dieren omgaan gelukkiger zijn en een positiever zelfbeeld hebben. bron www.licg.nl


Hoe leuk zou het zijn om weer eens te genieten van de kleine dingen en samen met je kind kuikens uit het ei te zien komen. De kuikens te verzorgen en samen met je kind in 5 maanden op te zien groeien tot volwassen kippen. Denk je eens in hoe je kind zou kijken als hij of zij het eerste ei vind, een cadeautje van de kip voor de goede zorgen.
Lijkt het broeden je leuk maar weet je nog niet of je straks ook echt kippen wilt gaan houden?

Dat snappen wij helemaal. Daarom kun je bij ons naast je broedmachine ook broedeieren bestellen en mag je de kuikens uit deze eieren altijd bij ons terug brengen! Ook als de kippen al groot zijn, en ook de haantjes. Bekijk de tijdelijke broedmachine aanbieding

Bloedluis kan dodelijk zijn

16/02/2016
door Test Acceptatie

Hoe bloedluizen kippen letterlijk leeg kunnen zuigen en hoe je dit kunt voorkomenbloedluis

Voel je kriebels in je kippenhok? Dan kan het zijn dat de bloedluis je kippenhok is binnen gedrongen, dit kan zelfs gebeuren in hokken die regelmatig schoongemaakt worden. Zonder behandeling kan bloedluis fatale gevolgen hebben voor je kippen. Eerst beginnen de kippen onophoudelijk met hun snavel in hun veren te wroeten, de bloedluis is begonnen met het leeg zuigen.

Dit jeukt verschrikkelijk voor de kippen, ze worden zwakker, stoppen met het leggen van eieren en staan niet meer stevig op de poten, waardoor ze steeds minder gaan eten en drinken. Als er niets gebeurd worden ze letterlijk dood gezogen. Bekijk de oplossing

Hoe je bloedluizen bestrijdt:

Als je het hok overdag behandeld, hoef je de kippen zelf niet onderhanden te nemen. Dit komt doordat de bloedluis alleen s' nachts op de kippen zit, de kippen hebben overdag wel last van jeuk, door de wondjes van de bloedluis, maar overdag zitten de bloedluizen niet op de kippen, dat doen ze alleen 's nachts.

Wat te doen? Hieronder vind je een eenvoudige uitleg in 6 stappen:

1. Haal het hele hok leeg en maak alles, vooral de naden en kieren, schoon.

2. Desinfecteer het hok en alle spullen die je eruit hebt gehaald met een desinfectie middel. Besteed extra aandacht aan alle naden en kieren (hier houdt de bloedluis zich graag schuil gedurende de dag). Wij hebben zelf de beste ervaring met het desinfectiemiddel Halamid.

3. Spuit het hok, de naden en kieren en houten onderdelen zoals de zitstok in met een bloedluiswerend middel. Homeshield is hier een goed voorbeeld van, het is volledig natuurlijk en onschadelijk voor je kippen. Tegen bloedluis werkt het super effectief, het droogt de huid van de bloedluizen helemaal uit waardoor ze het loodje leggen.

4. Strooi schone houtkrullen of stro in het kippenhok.

5. Plaats alle spullen terug in het kippenhok. Naden en kieren zijn de favoriete schuilplaats voor de bloedluis. Als je niet wilt dat ze terug komen, is het belangrijk om te zorgen dat vooral het legnest geen goede verstopplaats bied voor de bloedluizen. Wij gebruiken zelf de Chickbox en zijn hier heel tevreden over. Dit legnest heeft geen naden en kieren en is gemakkelijk schoon te houden en dus zeer bloedluis onvriendelijk. Daarnaast beschikt het over een uitneembaar wegrolnest met afsluitbaar eierbakje waar de eieren automatisch inrollen als ze gelegd zijn. Hierdoor werkt het ook super goed als je last hebt van:

- vieze eieren

- kapot gepikte eieren
- eierroof door eksters, kraaien en rattenOm het extra makkelijk te maken hebben we een bloedluis bestrijding pakket voor je gemaakt.

Het pakket bestaat uit:

 • 100 gram Halamid desinfectiemiddel
 • 250ml Homeshield bloedluis bestrijdingsmiddel
 • 1 Kunststof legnest van Chickbox
 • Duidelijk bloedluis bestrijdingsplan in 6 overzichtelijke stappen
 • Op werkdagen voor 16:00 besteld, volgende dag geleverd
 • Meer informatie over het de aanbieding


  Reacties van klanten over het bloedluis-pakket:

  Ronald (39) uit Apeldoorn

  Kippen: Wyandottes

  "Ik zat al een tijdje te denken dat het goed zou zijn om over te stappen op deze kunststof legnesten, maar twijfelde steeds omdat ik bang was dat mijn kippen, behoorlijk forse dames, er niet in zouden passen en ja het is natuurlijk een behoorlijke uitgave.

  Omdat we steeds meer last kregen van bloedluizen hebben we het pakket toch besteld. Super blij bin ik er mee, op een zonnige zaterdag hebben we het hok leeg gehaald en gedesinfecteerd, dat spul werkte super, en daarna hebben we de legnesten gemonteerd en alles ingespoten met het witte poeder tegen bloedluis. De kippen zien er nu na 2 weken al weer een stuk gezonder uit. Ik had het niet gedacht, maar ze leggen ook echt graag in het legnest! Super handig voor als ze straks weer gaan broeden. Voorheen vond ik ook vaak eieren in een hoek van het hok, nu liggen ze keurig in het bakje van het wegrolnest. Dat vind ik trouwens een hele leuke bonus, de eieren zijn nu schoon als ik ze raap en ze worden niet meer aangepikt door de kippen.

  Ik ben heel blij met mijn aankoop, doordat ik nu dit pakket gebruik kunnen we in het broedseizoen weer broedeieren en kuikens verkopen en van dat geld gaan we in de zomer altijd lekker een weekje op aan, zeker als je last hebt van bloedluizen of aangepikte eieren. Een fijn systeem!"

  Meer reacties van klanten vind je hier


  Niet goed, geld terug garantie

  garantie

  Is dit pakket het toch niet helemaal wat je ervan had verwacht? Geen probleem! Wij hanteren een 14 dagen niet goed, geld terug garantie. Zonder vragen, zonder gezeur! Je krijgt het volledige order bedrag inclusief verzendkosten van ons terug. Alleen de kosten voor het retour zenden van zijn voor je eigen rekening.

  * Heb je nog niet veel ervaring met deze producten en weet je daarom niet precies waar je op moet letten? Wij hebben een handig stappen plan geschreven waarin elke stap duidelijk wordt uitgelegd. En ben je je hok aan het reinigen en heb je toch nog een vraag? Dan mag je ons altijd bellen, zelfs in het weekeinde. We helpen je graag!


  Met vriendelijke groet,

  Perrie en Els

  Kleinveeservice.nl